Co oferujemy?

Zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą inwestycji w zakresie architektury i zagospodarowania terenu. Wykonujemy projekty budowlane wraz z kosztorysowaniem robót w tym zakresie oraz dokonujemy inwentaryzacji różnego rodzaju obiektów, polegającej na sporządzaniu opracowania technicznego zawierającego rysunki aktualnego stanu budynku. Reprezentujemy inwestorów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzorem budowlanym oraz udzielamy wsparcia w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.